Tegelhagsskolan, Upplands-Bro

  • Beställare: RO-Gruppen
  • Byggherre: Turako Skolfastighet 35 AB
  • Arkitekt: Comarc
  • Konstruktör: Looström
  • Stomkonstruktör: Swetch
  • Stomlösning: Pelare och balk i stål, håldäcksplattor och trapphusväggar i betong