En komplett stomentreprenör

Bostäder
Kontor

Vi hanterar stomentreprenader i sin helhet. Beroende på projektets art tar vi hand om alla skeden från skiss till monterad stomme.

Skolor
Vårdbyggnader

Till byggnaderna väljer vi i samråd med beställaren de material som efter omständigheterna passar bäst.

Vi bygger stommar i såväl betong som stål och limträ.

Offentliga byggnader
Industrier