Bostäder

Vi bygger bostäder med stommar av betong, stål och limträ eller en kombination därav. Bjälklagen utgörs av håldäckselement, pågjutna plattbärlagselement eller skivor av KL-trä.

Ytterväggar kan vara betongväggar, KL-träskivor eller utfackningsväggar med regelstomme.

Kontor

Till kontorsstommar användes lämpligast bjälklagselement av håldäckstyp. Håldäckselementen är överlägsna jämfört med andra bjälklagsvarianter när det kommer till att klara stora spännvidder. Vertikalbärande element kan antingen vara av betong eller stål.

Skolor

Vi projekterar och bygger stommar till skolor och förskolor. 

Idrottsanläggningar

Vid val av material till stommar för idrottsanläggningar är det vanligt att estetiska önskemål fäller avgörande. För omklädningsrummens väggar i duschutrymmen är det ofta lämpligt med betongelement som underlag för tätskikt och kakel.

Vård och omsorg

Till vårdanläggningar och omsorgsboenden är ofta tunga och värmetröga ytterväggar av betong ett lämpligt val. Förutom god driftsekonomi får man också ett jämnt inomhusklimat över hela året.

Offentliga byggnader

Stommar till offentliga byggnader ofta är exponerade. Detta gör att utseendet ofta får avgöra vilket material som skall användas.

Industribyggnader

Industribyggnader kräver robusta och oömma stommaterial. Vanligtvis används betong med en kombination av stål.