Prefabbyggarna i Mälardalen AB startades våren 2019 av Henrik Ljung och Martin Gustafsson. Målsättningen var att erbjuda kunder färdiga stomlösningar för de flesta typer av byggnader.
Verksamheten kom snabbt igång och redan i juni hade personalstyrkan utökats till 6 personer som tillsammans har runt 150 års erfarenhet av prefabricerad stombyggnation.
I samråd med beställaren tar vi fram den för projektet mest optimala lösningen och väljer lämpligt material i form av betong, stål eller trä.
Vi styr alla skeden av projektet från projektering och tillverkning fram till ett fullt färdigt montage av stommen.