ASSA Abloy, Eskilstuna

  • Beställare: Aros Bygg & Förvaltning AB
  • Byggherre: CapMan AB
  • Arkitekt: Tovatt Architects & Planners
  • Konstruktör: Structor, Eskilstuna
  • Stomkonstruktör: NESC
  • Stomlösning: Pelare och balk i stål, håldäcksplattor och trapphus- och hisschaktsväggar i betong

CapMan AB har gett Aros Bygg & Förvaltning i uppdrag att anpassa lokaler för ASSA Abloys verksamhet i Eskilstuna.
Till projektet hör nybyggnad av kontorslokaler som anslutes mot den befintliga produktionsbyggnaden.
Prefabbyggarna levererar och monterar stommen till den nya kontorsbyggnaden i 4 våningar.