ASSA Abloy

Beställare: Aros Bygg & Förvaltning

Byggherre: CapMan

Arkitekt: Tovatt Architects & Planners

Konstruktör: Structor

Stomkonstruktör: NESC

Stomlösning: Pelare och balk i stål, håldäcksplattor, trapphus- och hisschaktsväggar i betong

 

Capman AB har gett Aros Bygg & Förvaltning i uppdrag att anpassa lokaler för ASSA Abloys verksamhet i Eskilstuna.

Till projektet hör nybyggnad av kontorslokaler som anslutes mot den befintliga produktionsbyggnaden.

Prefabbyggarna levererar och monterar stommen till den nya kontorsbyggnaden i 4 våningar.

Föregående bild
Nästa bild