Ektorps Skola och Idrottshall

Beställare: In3prenör AB

Byggherre: Hemsö Fastighets AB

Arkitekt: Metod Arkitekter AB

Konstruktör: BTKon AB

Stomkonstruktör: BTKon AB

Stomlösning: Pelare och balk i limträ, håldäcksplattor, hisschaktsväggar i KL-trä, trappor i KL-trä, fasader av utfackningsväggar samt plåtsandwichelement. Takkonstruktion av lätta takelement.

 

Hemsö Fastighets AB bygger skola och idrottshall i Ektorp, Nacka. Den befintliga skolbyggnaden på platsen rivs. Nacka Kommun blir hyresgäst i de nya lokalerna.

Föregående bild
Nästa bild