Gillershöjden, Hällefors

  • Beställare: Asplunds Bygg AB
  • Byggherre: Länsgården Fastigheter AB
  • Arkitekt: Utformning: Marge Arkitekter, Arbetshandlingar: Hållén Arkitekter
  • Konstruktör: Ramböll, Örebro
  • Stomkonstruktör: NESC
  • Stomlösning: Isolerade ytterväggar av betong, pelare och balk i stål, håldäcksplattor som bjälklag, hisschaktsväggar och
    balkongplattor i betong.

Länsgården Fastigheter AB utför om- och tillbyggnad av Gillershöjden i Hällefors. Det sedan tidigare avvecklade vårdboendet kommer att byggas om till ett modernt vård- och omsorgsboende.
Prefabbyggarna levererar stommen för tillbyggnadsdelen på uppdrag av Asplunds Bygg.