Gillershöjden, Hällefors

Beställare: Asplunds Bygg

Byggherre: Länsgården Fastigheter

Arkitekt: Utformning: Marge Arkitekter, Arbetshandlingar: Hållén Arkitekter

Konstruktör: Ramböll

Stomkonstruktör: NESC

Stomlösning: Isolerade ytterväggar av betong, pelare och balk i stål, håldäcksplattor som bjälklag, Hisschaktsväggar och betongplattor i betong.

 

 

Länsgården Fastigheter utför om- och tillbyggnad av Gillerhöjden i Hällefors. Det sedan tidigare avvecklade vårdboendet kommer byggas om till ett modernt vård- och omsorgsboende.

Prefabbyggarna levererar stommen för tillbyggnadsdelen på uppdrag av Asplunds Bygg.

Föregående bild
Nästa bild