Multiarena, Åkersberga

Beställare: In3prenör

Byggherre: Armada Kommunfastigheter

Arkitekt: Metod Arkitekter

Konstruktör: Tecnoresolut

Stomkonstruktör: Stål och betong: Swetch, Limträ: Moelven

Stomlösning: Pelare och balk i limträ och stål, håldäcksplattor, trapphus- och hisschaktsväggar i betong, läktare av limträ, isolerade takelement i lättkonstruktion, bärande trapetskorrugerad plåt i tak.

 

Österåkers Kommun bygger genom kommunala fastighetsbolaget Armada ny multiarena avsedd för en mängd olika aktiviteter och idrotter. Multiarenan består av 6 stycken hallar i varierande storlekar, den största är i första hand anpassad till basket. I övrigt är byggnadens hallar avsedda för friidrott, gymnastik, bordtennis, klättring, boule, handboll och badminton. I lokalerna finns även utrymme för caféverksamhet.

Previous slide
Next slide