Förskola Nyängsvägen 66, Bromma

Beställare: Bygg R1 AB

Byggherre: SISAB

Arkitekt: HMXW Arkitekter

Konstruktör: WSP

Stomkonstruktör: NESC

Stomlösning: Pelare och balk i stål, håldäcksplattor, trapphus- och hisschaktsväggar i betong samt invändig ståltrappa.

På förskolans tomt Nyängsvägen 66 byggs den nya förskolan för ca. 60 barn. Inflyttningen i de nya lokaler beräknas ske hösten 2024.

Föregående bild
Nästa bild