Nyckelviksskolan, Lidingö

Beställare: In3prenör AB

Byggherre: Föreningen Nyckelviksskolan

Arkitekt: Marge Arkitekter AB

Konstruktör: Byggnadstekniska Byrån

Stomkonstruktör: Structor Västerås

Stomlösning: Pelare och balk i stål, håldäcksplattor, trapphus- och hisschaktsväggar i betong. Limträbalkar i tak. Gråbetongtrappor med synlig yta.

Tillbyggnad av befintlig konstnärsskola.

Föregående bild
Nästa bild