Projekt

Beställare: Lindesbergs Bygg AB

Byggherre: Fastigheter i Linde AB, FALAB

Arkitekt: Projektengagemang

Konstruktör: Ramböll

Stomkonstruktör: Swetch

Stomlösning: Pelare och balk i stål, håldäcksplattor, trapphus- och hisschaktsväggar i betong

 

Lindesbergs kommun utför genom egna bolaget FALAB nybyggnation av Lindbackaskolan samt en utbyggnad av den befintliga Brotorpsskolan.

I projektet ingår också en sporthallsbyggnad som via nya omklädnadsrum länkas samman med den befintliga ishallen Lindehov.

Previous slide
Next slide