Scandinavian XPO, Arlanda

  • Beställare: Arlandastad Holding AB
  • Byggherre: Arlandastad Holding AB
  • Arkitekt: Wester + Elsner Arkitekter
  • Konstruktör: Looström
  • Stomkonstruktör: Structor, Västerås
  • Stomlösning: Pelare i stål, balkar i limträ, SW-paneler som väggar och TRP-plåt som tak

Arlandastad Holding AB utvecklar ny internationell mötes- och eventanläggning vid Arlandastad.
Prefabbyggarna uppför Entréhall för de nya mässhallarna.
Stommen består av pelare av stål och takbalkar av limträ.
Väggkonstruktionen byggs med sandwichpaneler av plåt som sedan beklädes på ut- och insida.
I taket läggs trapetskorrugerad plåt som byggs på med isolering och tätskikt.