Steningehöjdens skola, Sigtuna

  • Beställare: Boetten Bygg
  • Byggherre: Sigtuna kommun
  • Arkitekt: Fokus Arkitekter
  • Konstruktör: Knut Jönsson Ingenjörsbyrå
  • Stomkonstruktör: Structor Örebro
  • Stomlösning: Pelare och balk i stål. Håldäcksplattor samt trapphus- och hisschaktsväggar i betong