Stettin 8, Stockholm

  • Beställare: FSG Entreprenad
  • Byggherre: Fastighets AB Stettin
  • Arkitekt: GWSK Arkitekter
  • Konstruktör: Projektengagemang
  • Stomkonstruktör: Projektengagemang
  • Stomlösning: Pelare och balk i stål, SW-paneler som väggar och TRP-plåt som tak

Prefabbyggarna har fått i uppdrag av FSG Entreprenad att bygga fläktrum på taket till en befintlig kontorsfastighet.
Kontorsbyggnaden är belägen på Sandhamnsgatan i Stockholm.
Stommen till fläktrummen består av pelare och balkar av stål.
Prefabbyggarna har även levererat sandwichpaneler av plåt till väggar och trapetskorrugerad plåt till taket.