Teknikbyggnader, Skärholmen

Beställare: Sveab

Byggherre: Trafikverket

Arkitekt: Sweco

Konstruktör: Sweco

Stomkonstruktör: NESC

Stomlösning: Fasader i betong, håldäcksplattor och TT-kassetter i tak och mellanbjälklag.

 

Sveab har på uppdrag av Trafikverket byggt lokaler för projektet Förbifart Stockholm.

Föregående bild
Nästa bild