Växten 1, Solna

Beställare: RO Gruppen AB

Byggherre: Pulsen Fastigheter AB

Arkitekt: Nyrén Arkitektkontor och Arkcon

Konstruktör: Looströms

Stomkonstruktör: Structor

Stomlösning: Bärande ytterväggar i betong, pelare och balk i stål invändigt och bjälklag av håldäcksplattor.

 

 

RO Gruppen utför tillbyggnad av befintlig kontorsbyggnad på uppdrag av Pulsen Fastigheter. 

Föregående bild
Nästa bild