Verkstaden, Koppartorget 4 & 5, Västerås

Beställare: Nybyggar´n AB

Byggherre: Castellum AB

Arkitekt: Archus Arkitektur

Konstruktör: Structor

Stomkonstruktör: Structor

Stomlösning: Pelare och balk i stål, håldäckselement och massiva plattor, trapphus- och hisschaktsväggar i betong.

 

Nybyggar’n har fått i uppdrag av Castellum att bygga två kontorsbyggnader på det gamla industriområdet Kopparlunden i Västerås.
Prefabbyggarna konstruerar, levererar och monterar stommen som omfattar ca 6800m2 bjälklagsyta.
Stommen ska även stötta en befintlig tegelfasad som Nybyggar’n ska renovera och bevara.
Den gamla tegelfasaden är ett minne från den industri som legat på platsen sedan slutet på 1800-talet.

Föregående bild
Nästa bild