Vilunda äldreboende, Upplands Väsby

Beställare: In3prenör AB

Byggherre: Hemsö Fastighets AB

Arkitekt: SR-K AB

Konstruktör: BTkon

Stomkonstruktör: Structor, Örebro

Stomlösning: Fasader av betong SW-väggar med putsstruktur, innerväggar av betong, bjälklag av håldäck samt balkonger monterade med dragstag.

 

Fastigheten inrymmer ett vård- och omsorgsboende och en förskola där vissa ytor samnyttjas mellan de olika verksamheterna. Stockholms sjukhem driver äldreboendet och Raoul Wallenbergskolan driver förskolan med plats för 80 barn.

Föregående bild
Nästa bild